© 2010-2014 Fábián László

zsennye-ezereves-tolgy FábiánLászló Fábián László szerzői oldala a Facebook-on

© Createka Design, 2020

Zsennye honlapja

"... A kis falu Vas megyében, ahol megszülettem, egészen más volt, mint amilyen most: ahol annak idején a néhány fából álló fenyvesben keményen friss és vakítóan fehér csiperkéket szedtünk anyámmal, ott ma jellegtelen szántó van ... a "nagytölgyfa" egyik ága ... elszáradt ... a Nagy-Sorokból csatornát szelidített az árvíztől való félelem ... keresztapám tornácra eresztett zsúpú házát lebontották ... de azért ez a falu mégis kedves, mégis fontos nekem ... hiába élek a fővárosban, hiába a tudat, hogy itt is kell élnem, Zsennye nem ereszt egészen, én pedig boldogabb vagyok ettől..."

A kastély 13,81 hektáros ősparkjában nyugszik a magyar líra egyik nagy ígérete, a 22 évesen huszárönkéntesként hősi halált halt Békássy Ferenc. Álmát gránit sírkő őrzi alfa és omega betűkkel. A Cambridge-i King's College hallgatója volt - Virginia Woolf írónő, Keynes, a neves közgazdász, Bertrand Russel, a filozófus barátja. A Nyugatban Babits Mihály búcsúztatta az ifjú költőt.

zsennye-haranglab

Hazatérő lovam körmén virágos rét illatát hozza...

Alfa és Ωmega