© 2010-2014 Fábián László

zsennye-ezereves-tolgy FábiánLászló Fábián László szerzői oldala a Facebook-on

© Createka Design, 2020

1963. óta publikál; gyakorlatilag mind az írott, mind az elektronikus sajtóban rendszeresen szerepelt; kiállításokat nyitott meg itthon és külföldön. Íróként, költőként, műfordítóként ugyancsak számos publikációja, könyve jelent meg, drámáját színház mutatta be, hangjátékát a rádió játszotta. Szépíróként a jelen problémáin túl a történeti elem vonzza; elbeszéléseiben az idő gyakran elveszti szigorú linearitását - irodalomkritikusok  a leggyakrabban népi-nemzeti avantgárdként, népi szürrealistaként, illetve  prózaepikusként definiálják. Irodalmi munkásságáról a hollandiai Mikes Kelemen Társaság rendezett vitanapot és megkapta a társaság kitüntetését is (1984). Műfordítói munkásságát a finn állam Kalevala-díjjal ismerte el (1985). Újságírói munkásságáért Deák Ferenc-díjat kapott (1995).

Istenem, mennyi regény, és mindegyik egy-egy remény, mert a regényíró egyúttal reményíró is: újabb meg újabb reményekkel áltatja olvasóit, ami viszont azzal a kellemetlen mellékhatással jár, hogy újabb meg újabb regények születnek, tehát jogos a bevezető sóhaj, és egyáltalán nem az olvasó jóakaratának megnyerése, noha - természetesen - annak herdálása sem, azaz: itt most egy megint, ami nemcsak, hogy regény, vagyis gátlástalan hazudozás az un. művészet nevében, de még naptár is, végtelenül szánalmas tisztelete annak, amit időnek szoktunk a magunk fölületes módján titulálni, ami azonban inkább nincs, mint van, mégis olyan alapossággal pusztít mindannyiunkon, annyi nyomot hagy maga után; és ennek a nyomhagyásnak még a legkevésbé agresszív formája a naptár, ez azonban korántsem biztosíték arra, hogy a belőle áradó szavak megfelelnek azoknak, amelyekkel a valóságot (azt, amit annak képzelünk) beszéljük el egymásnak, eképpen a kettő - regény és valóság - egymásba csúsztatható, mitöbb alig-alig tudjuk megakadályozni, hogy összecsússzanak és fölfakasszák belőlünk ismét a sóhajt: Istenem, mennyi regény, és ...

ZZYZX-csízió

Megjelent kötetek

On Returning Home...

Novel, translation by Tim Wilkinson

The Bluecoat Press, Liverpool, 2014

Új kötet - angolul!

Az angol fordító derekasan megküzdött a regény címével: „Hazatérő lovam körmén virágos rét illatát hozza avagy furcsa görcs a torokban”, de nem szegte kedvét, sőt komoly tanulmányt is írt a magyar író munkásságáról....

On Returning Home, My Horse Carries the Scent of a Flowery Meadow on its Hooves, or A Strange Cramp in the Throat.