wp5bcbe8c6.png
wp30f6da4c.png

© 2010 Fábián László

wp5533b116.gif
wpeaaafe37.png

CreaturaWeb

wp20a8a9d3_0f.jpg
wp5b4b9b29.png
wp33bf36e3.png
wp212aab5a.png
wp80580a89.png

1963. óta publikál; gyakorlatilag mind az írott, mind az elektronikus sajtóban rendszeresen szerepelt; kiállításokat nyitott meg itthon és külföldön. Íróként, költőként, műfordítóként ugyancsak számos publikációja, könyve jelent meg, drámáját színház mutatta be, hangjátékát a rádió játszotta. Szépíróként a jelen problémáin túl a történeti elem vonzza; elbeszéléseiben az idő gyakran elveszti szigorú linearitását - irodalomkritikusok  a leggyakrabban népi-nemzeti avantgárdként, népi szürrealistaként, illetve  prózaepikusként definiálják. Irodalmi munkásságáról a hollandiai Mikes Kelemen Társaság rendezett vitanapot és megkapta a társaság kitüntetését is (1984). Műfordítói munkásságát a finn állam Kalevala-díjjal ismerte el (1985). Újságírói munkásságáért Deák Ferenc-díjat kapott (1995).

wp108d8cc8.png

Istenem, mennyi regény, és mindegyik egy-egy remény, mert a regényíró egyúttal reményíró is: újabb meg újabb reményekkel áltatja olvasóit, ami viszont azzal a kellemetlen mellékhatással jár, hogy újabb meg újabb regények születnek, tehát jogos a bevezető sóhaj, és egyáltalán nem az olvasó jóakaratának megnyerése, noha - természetesen - annak herdálása sem, azaz: itt most egy megint, ami nemcsak, hogy regény, vagyis gátlástalan hazudozás az un. művészet nevében, de még naptár is, végtelenül szánalmas tisztelete annak, amit időnek szoktunk a magunk fölületes módján titulálni, ami azonban inkább nincs, mint van, mégis olyan alapossággal pusztít mindannyiunkon, annyi nyomot hagy maga után; és ennek a nyomhagyásnak még a legkevésbé agresszív formája a naptár, ez azonban korántsem biztosíték arra, hogy a belőle áradó szavak megfelelnek azoknak, amelyekkel a valóságot (azt, amit annak képzelünk) beszéljük el egymásnak, eképpen a kettő - regény és valóság - egymásba csúsztatható, mitöbb alig-alig tudjuk megakadályozni, hogy összecsússzanak és fölfakasszák belőlünk ismét a sóhajt: Istenem, mennyi regény, és ...

ZZYZX-csízió

wp5533b116.gif
wp5d986c7c.png

Megjelent kötetek

wp681caeac.png

Az öröm embere

esszékötet

VárUcca Műhely

Veszprém, 2008

Új kötet

wp5533b116.gif
wpac34a43d.png

Garaczi Imre: Időlét és halálpillanat - Elmélkedések Fábián László trilógiájáról

wp57c11496_0f.jpg
wp98f8def0_0f.jpg